نهضت های هنری و معماری موثر در (گرایشهای امروزی)

نهضت های هنری و معماری موثر در (گرایشهای امروزی)

نهضت های هنری و معماری نام مطلبی ست که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. نهضت اکسپرسیونیسم در واکنش به تحولات جوامع صنعتی به وجود آمد. اکسپرسیون نیز گرایشی فردی یا شخصی بود .   هنرمند به بیان احساسات درونی خویش در قبال ویژگی های تازه عصر صنعت می پرداخت و اغلب نیز آن را […]

شباهت ها و تفاوت های معماری مدرن و پست مدرن

شباهت ها و تفاوت های معماری مدرن و پست مدرن

چکیده: معماری مدرن با شعار کم بیش است سادگی خاصی دارد که در جهت عملکردگرایی و مدرن کردن شهرها شکل گرفته است. این سبک را معمولاً سبک عقلانی مدرنیته معرفی می کنند که در جهت رفع نیاز و پیشرفت شکل گرفته و از دستاورهای صنعتی استفاده کرده است. معماری پست مدرن در واکنشی علیه معماری […]

معماری مدرن

معماری مدرن

ن چه در پیش روست تاریخ معماری مدرن نیست، بلکه نگره‌ای نظریه پردارانه است و تلاشی را برای توصیف این که معماری مدرن درباره چیست به دست می دهد. آن چه ممکن است تا حدّی متظاهرانه به نظر رسد، ولی باید اذعان داشت که کژفهمی ها و سوء تعابیری که در کاراست که این‌گونه روشنگری‌ها را به چیزی ضروری […]